Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Kalendarium uroczystości

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W STASZOWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

SPOSÓB REALIZACJI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 r.

Dyrektor ZPO Nr 1

Wychowawcy klas

Uroczyste rozpoczęcie

2.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

02.09.2016 r.

Izabella Arendarska

Monika Macias

Audycja

3.

Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią

Wrzesień 2016 r.

Renata Patrzałek

Pedagog szkolny

KPP w Staszowie

Audycja (GIM i PSP)

4.

Dzień chłopaka

Wrzesień 2016 r.

Wychowawcy klas

Lekcja wychowawcza

5.

Ślubowanie klas pierwszych

Październik/Listopad
2016 r.

Wychowawcy klas I

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Akademia

6.

Dzień Papieski

Październik 2016 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Audycja (GIM i PSP)

7.

Święto Zmarłych

Październik 2016 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Audycja (GIM i PSP)

8.

Andrzejki

Listopad 2016 r.

Klasa III E

Renata Patrzałek

Agnieszka Gach

Samorząd uczniowski

Dyskoteka andrzejkowa

9.

Dzień walki z HIV/AIDS

Grudzień 2016 r.

Anna Skubera

Magdalena Kufel

Audycja (GIM)

10.

Mikołajki

Grudzień 2016 r.

Wychowawcy klas

Klasa I C

Monika Macias

Anna Skubera

Lekcja wychowawcza

11.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 Grudzień 2016 r.

Magdalena Kufel

Wychowawcy klas

Lekcja wychowawcza

12.

Spotkanie opłatkowe

Grudzień 2016 r./Styczeń 2017 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Jolanta Polit

Helena Kufel

Ewa Nowak

Montaż słowno-muzyczny

(GIM i PSP)

13.

Walentynki

Luty 2017 r.

Klasa II B

Barbara Robak

Poczta Walentynowa

Audycja

14.

Dzień Kobiet

Marzec 2017 r.

Jarosław Cichoń

Jacek Słomka

Janusz Garbacki

Janusz Świętoń

Bogdan Rogoziński

Leszek Jarosz

Bogdan Pióro

Dariusz Firmanty - Dyrektor

Audycja

15.

I Dzień Wiosny

Marzec 2017 r.

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wycieczki, konkursy, gry i zabawy sportowe

16.

Dzień ze zdrowiem, kulturą
i profilaktyką

Marzec/Kwiecień
2017 r.

Magdalena Kufel

Anna Skubera

Anna Darowska-Chodurek

Renata Patrzałek

Helena Kufel

Spotkanie ze specjalistami, zajęcia warsztatowe, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

17.

Światowy Dzień Matematyki

Marzec 2017 r.

Grażyna Albera

Beata Domagała

Izabella Polok

Agnieszka Głębicka

Konkursy

18.

XXIII Festiwal Kultury Szkół

Kwiecień 2017 r.

Ewa Nowak

Jolanta Skałbania

Jolanta Basińska

Jolanta Polit

SOK
Widowiska Teatralne
Występy lokalne

19.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji III Maja

Maj 2017 r.

Monika Macias

Izabela Arendarska

Ewa Nowak

Bożena Żak-Fudalewska

Samorząd uczniowski

Audycja

Udział samorządu uczniowskiego

w miejsko-gminnych uroczystościach

20.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
i z Upośledzeniem Umysłowym

Kwiecień/Maj 2017 r.

Anna Darowska-Chodurek

Magdalena Kufel

Audycja

21.

Dni Integracji Europejskiej

Maj 2017 r.

Barbara Robak

Ewa Wojtyś

Helena Kufel

Bernarda Olesiak

Mariola Gozdek

Marzena Gondek

Iwona Lipczyńska-Swatek

Bożena Żak-Fudalewska

Izabela Skrzypek

Konkursy

Turniej wiedzy o krajach Unii Europejskiej

22.

Festiwal Nauki w Gimnazjum Nr 1 w Staszowie

Maj 2017 r.

Monika Bremer

Agnieszka Gach

Konkursy

Pokazy

Prelekcje

23.

Święto Patrona ZPO Nr 1

Maj 2017 r.

Iwona Kogut

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Samorząd uczniowski

Uroczysta akademia

Konkurs plastyczny

Konkurs historyczny

24.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Dzień Projektów

Czerwiec 2017 r.

Bogdan Rogoziński

Leszek Jarosz

Anna Kosik

Jarosław Cichoń

Jacek Słomka

Janusz Świętoń

Izabela Arendarska

Samorząd uczniowski

Gry i zabawy sportowe

Wycieczki

Prezentacja projektów edukacyjnych

25.

Pożegnanie klas trzecich

Luty lub
Czerwiec 2017 r.

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Jolanta Skałbania

Izabella Polok

Renata Patrzałek

Samorząd uczniowski

Komers

26.

Turniej Bezpieczeństwa
i wiedzy o ruchu drogowym

Czerwiec 2017 r.

Renata Patrzałek

Janusz Garbacki

KPP Staszów

Turniej organizowany przez KPP Staszów

27.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2017 r.

Dyrektor ZPO Nr 1

Wychowawcy klas

Samorząd uczniowski

Uroczystość kończąca rok szkolny 2016/2017

09-03-2017, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.