Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETILCY

ROCZNY PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETILCY

ZPO – PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

CYKL

TEMATYCZNY

ZAJĘCIA

UMYSŁOWE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

ZAJĘCIA

RUCHOWE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJACE

WRZESIEŃ

Żegnajcie wakacje,

witaj szkoło

Powitanie uczestników świetlicy. Poznawanie się grupy.

,,To miejsce warto zobaczyć’’- wspomnienia z wakacji.

Wspólne tworzenie wakacyjnych rebusów i zagadek -zabawa słowem.

Zapoznanie z regulaminem świetlicy, regulaminem dowozów.
Przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w świetlicy szkolnej.

Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy i gazetki pod tytułem „Witaj szkoło’’.

Wykonanie pracy plastycznej pt. Moje wakacje – technika

dowolna. Praca plastyczna zespołowa- „Moja wakacyjna przygoda”- kolaż.

Moje wymarzone wakacje’’ – technika dowolna.

Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy.

Zabawy ruchowe

orientacyjno – porządkowe –

sprawne ustawianie się;

Zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.

Gry i zabawy integrujące grupę.

Śpiewanie piosenek poznanych podczas wypoczynku letniego -zabawy ze śpiewem.

„Wakacje, znów będą wakacje ” – nauka piosenki

Nasza świetlica

Rozmowy na temat poszanowania

sprzętu w świetlicy, gier i zabawek.

Czytanie głośne ze zrozumieniem

fragmentów lektur szkolnych.

Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze wspólne pomysły.

Poznanie praw i obowiązków ucznia

uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

Wspólne tworzenie wewnętrznego regulaminu grupy świetlicowej.

Naprawa gier świetlicowych,

wspólne porządki w świetlicy.

Wspólne oglądanie filmów

na DVD.

Gry stolikowe, czyli uczymy się zasad fair play.

Zabawy na świeżym powietrzu ,,Dwa ognie”,

,, Piłka nożna’’.

Zabawy rytmiczno-taneczne ze

śpiewem.

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa

obowiązujących na terenie szkoły:

korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – pogadanka. Grupowanie znaków (ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu), omówienie podstawowych znaków. Rozwiązywanie testów, zagadek związanych z bezpieczeństwem na drodze.

Sygnalizacja świetlna – wycinanie.

Wykonanie plakatu „Telefony alarmowe” .

Zgaduj- zgadula: „Czy znam znaki drogowe”- kolorowanie.

Układanie rozsypanki o ruchu drogowym.

Wykonanie makiety ze znakami drogowymi.

Poznajemy teren przyszkolny.

„Jedziemy na przejażdżkę rowerową ” – zabawy w ruch uliczny; reakcje na sygnały świetlne, znaki drogowe.

Miasteczko komunikacyjne

w naszej świetlicy – budowa

z wykorzystaniem klocków, znaków i autek.

Gry stolikowe.

Zabawy ze śpiewem.

Aerobik .

Już jesień

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku- określanie charakterystycznych cech jesieni. Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących.

Jesienne zmiany pogody – pogadanka.

Słuchanie wierszy o jesieni .

Dostrzeganie walorów i uroku

jesiennego lasu. Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi zasadami.

Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji.

Wydzieranka z papieru kolorowego „Jesienny las”. Las

jesienią - malowanie .

Jesienne drzewo – wydzieranka.

Praca plastyczna – Pani Jesień – kolaż z różnych materiałów.

Wykonanie kompozycji

z naturalnych okazów - liści

różnych drzew.

Zabawy sportowe na boisku

szkolnym.

Gra w „ Dwa ognie”.

Zabawy ze skakanką.

Słuchanie utworu Vivaldiego Jesień.

Powtórzenie znanych

piosenek o jesieni. Konkurs karaoke

na najładniej zaśpiewaną

piosenkę.

Moje hobby

30 IX - Dzień Chłopaka

Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego. Rozbudzanie zainteresowań

działalnością hobbystyczną.

Przedstawianie i omawianie własnych zainteresowań.

,, Dlaczego warto mieć pasje’’ – pogadanka. Oglądanie „Księgi rekordów Guinessa”.

Pogadanka na temat niespodzianek i życzeń dla kolegów. Redagowanie życzeń.

Zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich. Swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka.

Moja pasja- przedstawienie dowolną techniką swoich zainteresowań .

Przygotowanie niespodzianek dla chłopców.

Kalambury, zagadki,

krzyżówki.

Zabawy bieżne „Berek” i

„Gonitwa”

Konkurs w skokach na

skakance.

Zabawy i gry stolikowe.

Gra w tenisa stołowego’’

Słuchanie i śpiewanie piosenek dla dzieci.

Przygotowanie audycji z okazji ,, Dnia chłopaka’’- dedykacje dla chłopców.

PAŹDZIERNIK

Dary jesieni –ogrodu, lasu, sadu

1 X – Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych

Segregowanie darów jesieni –klasyfikacja według wielkości, smaku, ilości pestek – tworzenie zbiorów.

Pogadanka nt. owoce i warzywa źródłem witamin.

Czytanie wiersza pt „ Na straganie” Jana Brzechwy. Zagadki o tematyce jesiennej.

Zapoznanie z rodzajami grzybów, przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących.

Dlaczego warto pomagać ?

Jak pomagać ludziom starszym ?- burza mózgów.

Któremu znajomemu starszemu człowiekowi i w jaki sposób pomogę w tym tygodniu?- wyznaczenie osoby , której należy pomóc.

Grzybobranie- malowanie farbami plakatowymi, wyklejanie grzybów z kolorowego papieru.

Wykonywanie dekoracji „Jesień”. Jesienne owoce -wydzieranka. Jesień w parku malowanie farbami.

Dary jesieni-rysowanie pastelami.

Zabawki z kasztanów i żołędzi. Wykonanie rekwizytów do

inscenizacji wiersza „Na straganie”.

Wykonanie kartki upominkowej dla starszej osoby.

Zabawa dydaktyczna- „Co

masz w ręku”- rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku.

Rozwiązywanie zagadek i

rebusów dotyczących jesieni.

Rozwiązywanie zagadek. Zabawy „Głuchy telefon”, „Poczta”.

Gry stolikowe.. Układanie

puzzli.

Wymyślamy układ taneczny do wybranej muzyki.

Nauka piosenki pt.: „Ogórek” Zabawy muzyczno –ruchowe przy piosence: „Idzie jesień”.

Słuchanie ulubionych utworów muzycznych.

Dzień Edukacji – podziękuję mojej pani

16 X - dzień papieski

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata . Rozmowy na temat wykonywanej pracy przez pracowników szkoły. Redagowanie i składanie życzeń wychowawcom klas, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Kształtowanie nawyków grzecznościowych - wyrabianie

postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły.

Kultywowanie pamięci o rocznicy wyboru K. Wojtyły na papieża 16X1978 r. Przypomnienie życiorysu papieża. Zebranie informacji o wielkim Polaku z różnych źródeł.

,,Kwiaty dla mojej pani’’- wykonanie goździka z papieru .

Zrobienie zakładki do książki.

Wykonanie kartki wraz z życzeniami dla wychowawcy..

Wykonanie gazetki ściennej z prac dzieci.

Wykonanie portretu papieża.

Zabawy ruchowe na powietrzu.

Zawody w tenisa stołowego.

Wymyślanie słów piosenki do wybranego przez siebie podkładu muzycznego.

Śpiewamy ulubione piosenki papieża min.-„Barka”, „Abba ojcze”.

Agresji mówimy STOP

Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka.

Rozmowa na temat rozwiązywania

konfliktów bez przemocy.

Opanowanie i przezwyciężanie złości i

agresji poprzez ćwiczenia „kartki

złości”.

Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje. Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci.

Wysłuchanie opowiadań G. Kasdepki pt.. ,,Nie rób drugiemu – co Tobie niemiłe”.

Plansza uczuć – przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach.

Radosne drzewo dobrych uczynków.

Układamy rymowanki do imion.

„Kapelusz pełen uczuć” – pantomimiczne przedstawienie uczuć i sytuacji.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Poznanie tradycji związanych ze Świętem Zmarłych. Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny – pogadanki na temat obchodów świąt.

Pamięć o zmarłych w tradycji innych narodów – „Halloween”. Tradycja obchodzenia „Halloween .

Wyjaśnianie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych; odpowiednie zachowanie na cmentarzu.

Słuchanie wierszy czytanych przez

nauczyciela „Płoną znicze”, „Zaduszki”.

Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycja palenia zniczy.

„Znicz” – malowanie farbami.

Przygotowanie elementów do dekoracji świetlicy. Rysunek akwarelą do wiersza Zaduszki. Malowanie łuny (mokre w mokrym). Malowanie świecą, zamalowywanie farbami.

Gry stolikowe warcaby, szachy,statki.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

LISTOPAD

Dbamy o higienę

Wyjaśnienie pojęć: higiena, poranna i wieczorna toaleta. Rozmowa na temat mycia rąk przed posiłkiem, konieczności picia ze swojego kubka. Kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki.

Oglądanie filmów edukacyjnych dotyczących higieny. Spotkanie z pielęgniarką .

Ilustracja do wiersza „Przed

lustrem” Ireny Suchorzewskiej.

Przywieszki przypominające o zasadach higieny.

Tworzenie zasad

,, czyścioszka’’.

Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała.

Gry planszowe według uznania. „Zgadnij, co robiłem?”- zabawa ruchowo-naśladowcza (pantomima).

Nauka piosenki „Szczotka, pasta, kubek”.

Mój ulubiony zespół muzyczny – słuchanie piosenek wybranych przez uczniów.

Święto Niepodległości

Wyjaśnienie znaczenia symboliki święta.

Wyjaśnienie pojęć: Polska, ojczyzna, naród, patriotyzm.

Nauka wiersza: „Kto ty jesteś”?

Poznanie legendy o powstaniu państwa

polskiego.

Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi. Historia powstania hymnu narodowego; właściwe zachowanie podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

Głośne czytanie przez dzieci wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie. Miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości.

Wykonanie gazetki tematycznej – „Święto Niepodległości”.

„Godło polski”, „Flaga”- naklejanki.

Ojczyzna w twórczości dzieci – różne techniki.

Projektowanie plakatu- Polska moja Ojczyzna- technika dowolna.

Symbole narodowe - wykonywanie flag z papieru i godła.

Wykonanie kotyliona.

Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto?(prezentowanie widokówek z różnych stron naszego kraju).

Gry planszowe, układanie puzzli.

Słuchanie Mazurka Dąbrowskiego i pieśni patriotycznych.

Tydzień życzliwości

21 XI

Kształtowanie nawyków

grzecznościowych.

Budzenie szacunku do ludzi starszych.. Znam magiczne słowa; proszę, przepraszam, dziękuję- dobre i złe słowa. Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów)

- czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej.

Wykonanie plakatów związanych z Dniem Życzliwości.

Burza mózgów „ Lubię mojego przyjaciela za… nie lubię, gdy mój przyjaciel…” . Praca plastyczna: „Jak spędzam czas z przyjaciółmi”.

Portret mojej koleżanki lub kolegi.

Gry dydaktyczne dotyczące

zachowania się w różnych

miejscach (w świetlicy,

teatrze, przy stole…”)

Rozgrywki w warcaby, tenisa stołowego.

Zabawy muzyczno – taneczne.

Zwierzęta wokół nas

Zapoznanie z prawami zwierząt i obowiązkami wobec nich.

Odczytanie Światowej Deklaracji Praw Zwierząt.

Zapoznanie z organizacjami pomocy zwierzętom. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach.

Pogadanka ,, Mój ulubieniec zwierzak’’.

Wykonanie makiety ,, Stop przemocy wobec zwierząt’’.

,,Mój ulubieniec’’ – praca plastyczna.

Śpiewanie ulubionych piosenek.

GRUDZIEŃ

Grudniowe tradycje: barbórka i mikołajki

30 XI - Andrzejki

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat pracy górników. Uświadomienie

dzieciom znaczenia surowców naturalnych.

Wskazanie na mapie regionów Polski, w których wydobywa się węgiel. Skarby spod ziemi – rozmowa.

Zwyczaje związane z Mikołajkami.

Podarunki dla najbliższych – tradycja św. Mikołaja.

Czytanie baśni o św. Mikołaju.

Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych.

Czytanie opowiadań o wróżbach andrzejkowych.

Zabawy andrzejkowe. Bal andrzejkowy połączony z laniem wosku, wróżbami i

konkursami.

W kopalni - praca z użyciem

czarnej kredy lub węgla.

Wykonanie górniczych czapek

wg wzoru.

Praca plastyczna- ,, Przynieś mi proszę Mikołaju’’.

.

„Czapka Mikołaja” – wykonanie czapki z kolorowego papieru.

Magiczne kluczyki otwierające

drzwi do łatwiejszego życia wycinanie i ozdabianie.

Wróżby – przygotowywanie

pomocy dla przepowiadania

przyszłości.

Mikołajkowy konkurs, labirynt, łamigłówki, rebusy, zagadki.

Gry stolikowe i zespołowe.

Gry dydaktyczne „Skojarzenia”,

„Państwa-miasta”

Dowolne gry i zabawy przy akompaniamencie muzyki.

Zabawy ruchowe:

„Ciepło-zimno” „Ciuciubabka

Bajki muzyczne o Mikołaju.

Zabawy ruchowe ze śpiewem.

Zabawa andrzejkowa z wróżbami

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Poznajemy zwierzęta zimujące w Polsce.

Zapoznanie dzieci z zachowaniem ptaków i zwierząt przygotowujących się do

zimy (gromadzenie zapasów, zmiana futra, zapadanie w sen zimowy, odlot do ciepłych krajów).

Uwrażliwienie na los zwierząt.

Dokarmianie ptaków- wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom.

Zgaduj- zgadula- jaki to ptak? Rozwiązywanie rebusów. Wycinanie z kolorowego papieru ptaków. Orgiami papierowe ptaki. Konkurs rysunkowy- najciekawszy ptak. Projekt karmnika dla ptaków- szkic.

Zwierzęta zimą – kredki woskowe, pastele i drewniane.

Zabawy ruchowe naśladujące zwierzęta. Gry planszowe według uznania. Kolorowanki o tematyce zimowej. Zabawy, rebusy o tematyce zimowej.

Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt i ptaków.

Choinkowe radości

Przypomnienie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami. Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików.

,,Choinka’’- orgiami

Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek. Wykonywanie ozdób choinkowych. Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych.

Zabawy relaksacyjne

Nauka piosenki ,, pada snieg’’.

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych – wigilia dawniej i dziś. Wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw wigilijnych i elementów dekoracyjnych. Opowiadanie J. Dymkowskiej „Legenda o choince”. Skąd wziął się zwyczaj śpiewania kolęd? – opowiadanie.

Rozbudzanie radosnego nastroju. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na śniegu i lodzie, w czasie ferii świątecznych.

Pomagam w przedświątecznych porządkach – rysunek kredkami świecowymi. Wyklejanie witraży bożonarodzeniowych. Wykonanie gipsowych ozdób świątecznych..

Kartki świąteczne przygotowanie elementów, wyklejanie.

Papieroplastyka – wykonanie ozdób świątecznych..

Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów. Gry planszowe.

Świąteczna krzyżówka z

hasłem.

Słuchanie kolęd i nauka wybranej kolędy przez dzieci.

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok

Swobodne wypowiedzi na temat jak spędziliśmy Święta i witaliśmy Nowy Rok. Pogadanka na temat sposobów witania Nowego Roku w różnych kulturach. Wypowiedzi dotyczące swojej osoby i planowania przyszłości. Sporządzenie listy postanowień noworocznych

Czytanie baśni L.Ch. Andersena „O 12 miesiącach”.

Zapoznanie z przysłowiami związanymi

z poszczególnymi miesiącami.

Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na nowy rok .

Wykonanie ilustracji do baśni – elementy symbolizujące poszczególne miesiące.

Sztuczne ognie – praca plastyczna.

Wykonanie albumu o zimie – praca grupowa.

Zaprojektowanie kalendarza na rok 2016 (praca w zespołach).

Cały świat w bieli / Zimowe krajobrazy – wykorzystanie resztek materiałów, tapety, waty.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Słuchanie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku, cz. 4, Zima.

Karnawał

21 I – Dzień Babci

22 I – Dzień Dziadka

Kultura zachowania się na balu –

elementy dobrego zachowania.

Wyjaśnienie uczniom co to jest karnawał. Pogadanka o balach i zabawach karnawałowych w różnych krajach.

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi (tłusty czwartek, zapusty, podkoziołek, babski comber,

kusaki).

„Moja babcia, mój dziadek” – rozmowa z

dziećmi. „Jak okazać wdzięczność babciom i dziadkom?” –burza mózgów, praca w grupach.

Pisanie życzeń dla babci i dziadka.

Za co kochamy nasze babcie i dziadków – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Uwrażliwienie dzieci na okazywanie szacunku osobom starszym.

Wykonanie masek karnawałowych – własna inwencja twórcza.

Przygotowanie ozdób karnawałowych – praca plastyczno – techniczna.

Wykonanie kotylionów z tekturki i kolorowego papieru.

Rysowanie portretów dziadków– technika dowolna.

Kwiaty dla babci – wyklejanka.

Wykonanie laurki dla dziadków

Zabawy świetlicowe –

zespołowe i grupowe.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Śpiewanie piosenek o Babci i Dziadku

LUTY

Sporty zimowe

Rozmowa z dziećmi na temat ulubionych zabaw zimowych. Zgadnij o jaki sport chodzi? – kalambury.

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa i umiejętnym korzystaniu z uroków zimy – pogadanka.

Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu - rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie - poznanie różnych

sposobów spędzania czasu wolnego.

Praca plastyczna „Jak

spędziłem ferie zimowe”. Praca plastyczna – Sporty zimowe – kolaż.

Wykonywanie plakatu technicznego –malowanie

farbami.

„ Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – technika dowolna.

Na sankach, na łyżwach, nartach, na rowerze itp.- sport , który lubię najbardziej – technika dowolna.

Rozgrywki grupowe.

Słuchanie utworu Vivaldiego „Zima

Legendy i podania ludowe

14 II – Walentynki

Wyjaśnienie pojęć: legenda, podanie ludowe, baśń. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych .

Poznanie legend: O smoku wawelskim, Królu Kraku i szewczyku Skubie, O Bazyliszku. Przysłowia ludowe – interpretacja znaczeń.

Zapoznanie z tradycją obchodzenia walentynek i ich patronem.

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć. Głośne odczytywanie walentynkowych wierszyków. Wypowiadanie się na temat Dnia Zakochanych i związanych z nim gadżetów.

Wykonanie ilustracji do jednej z legend.

Wycinanie z kolorowego papieru serwetek -„Polska wycinanka ludowa”

Nasze rękodzielnictwo ludowe – zróbmy, co potrafimy – technika dowolna.

Wykonywanie „Walentynek”.

Rozwiązywanie krzyżówek o tematyce walentynkowej.

Praca plastyczno- techniczna „Walentynkowe serduszka”

Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów dla dzieci.

Słuchanie piosenek i przyśpiewek ludowych.

Przygotowanie audycji walentynkowej.

Mój kolega, moja koleżanka

Rozmowa na temat roli przyjaźni i

koleżeństwa.

Uczymy się żyć w przyjaźni. „Jaki

powinien być kolega, prawdziwy przyjaciel”.

Określenie cech dobrego kolegi, przyjaciela.

Mój pięcioletni kolega- czy wiek jestwyznacznikiem zawieranych przyjaźni?- dyskusja.

Praca plastyczna „Jak spędziłem ferie zimowe”. Burza mózgów „ Lubię mojego przyjaciela za…, nie lubię gdy mój przyjaciel…” . Praca plastyczna „Jak spędzam czas z przyjaciółmi”.

Portret mojej koleżanki lub kolegi.

Gry i zabawy stolikowe –

nauka gry w warcaby.

Kolorowanki.

Śpiewanie zbiorowe i

indywidualne.

Taniec przy ulubionych utworach muzycznych

Żyjmy zdrowo

Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Stworzenie przez dzieci menu na temat „Zdrowa żywność – zdrowe ciało”. Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej; rozmowa na temat, w jaki sposób należy dbać o zdrowie, jak powinien wyglądać dzień ucznia; ukazanie znaczenia ruchu w życiu człowieka.

Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności „Moje ulubione owoce i warzywa”

Gry i zabawy rekreacyjne na boisku szkolnym. Zajęcia ruchowe (berek, zabawy z piłką).

MARZEC

Zawody naszych rodziców

Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy rodziców.

Zabawa dydaktyczna – połącz przedmiot z zawodem. Najciekawsze zawody – rozmowa z dziećmi. Czytanie książeczki Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”.

Kim będę kiedy dorosnę – rozmowa kierowana, luźne wypowiedzi dzieci.

,, W przyszłości chciałbym zostać…’’ – praca plastyczna.

Ćwiczenia poranne mające na celu pobudzenie aktywności ruchowej poprzez zabawy np.

„Robisz tak jak ja”.

Słuchanie bajek muzycznych.

Konkurs: „Jaka to melodia”.

Święto wszystkich kobiet

Zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety – wiersz „Tyle kobiet dookoła”. Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu.

Podkreślanie roli kobiet w codziennym życiu. Kształtowanie umiejętności składania życzeń.

Rozmowa na temat: „Dlaczego

obchodzimy Dzień Kobiet ?”

Sylwetki sławnych kobiet.

Kto jest damą, a kto dżentelmenem –

zasady dobrego zachowania względem

kobiety.

Praca plastyczna „Jak

spędziłem ferie zimowe”. Wykonanie laurki dla pań,

mam, sióstr.

„Tulipan” – technika orgiami.

Gry stolikowe: domino,

szachy, warcaby.

Gra słowno - ruchowa ,, Kalambury’’.

Zbliża się wiosna

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwacje otaczającej przyrody – spacer po okolicy. Rozmowa o tradycji ludowej „topienia marzanny”.

Głośne czytanie wierszy z podziałem na role J. Brzechwy „Przyjście wiosny”.

W marcu jak w garncu luźne- wypowiedzi dzieci. Cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca w grupach.

Przypomnienie przysłów związanych z wiosną.

Konkurs plastyczny „Pierwsze oznaki wiosny”..

Wykonywanie gazetki o tematyce wiosennej. Wiosna

w świetlicy- motyle, biedronki,

kwiatowe witraże. Malowanie pani wiosny. Wiosna wokół nas zagadki, krzyżówki, rebusy

o tematyce wiosennej.

Ćwiczenia wyrabiające

zmysł równowagi.

Ćwiczenia rzutne

Nauka piosenki o wiośnie. Słuchanie odgłosów ptaków

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Poznanie zwyczajów związanych

ze Świętami Wielkanocnymi. Obrzędy Wielkiego Tygodnia. Wypowiedzi uczniów o przebiegu świąt w domu rodzinnym. Redagowanie i pisanie życzeń świątecznych.

Palma wielkanocna – praca przestrzenna. Wykonanie karty świątecznej.

Pisanki- ozdabianie wydmuszek. Wielkanocne zajączki- technika dowolna. „Wielkanocny stół”- zajączki- technika dowolna.

„Wielkanocny stół”- malowanie farbami lub rysowanie kredkami.

Kolorowanki o tematyce Wielkanocnej. Gry planszowe.

Słuchanie pieśni związanych z Wielkanocą.

Baśnie różnych narodów

Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą. Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.

Rozwijania zainteresowania kulturą innych narodów.

Czytanie baśni Andersena, Puszkina, braci Grimm.

Zgaduj-zgadula, czyli odgadywanie postaci z bajek po rekwizytach.

Dobieranie tytułów bajek do prezentowanych bohaterów. Ulubione postacie z bajek malowanie farbami plakatowymi. Świat bajek –kolorowanki. Wykonywanie ilustracji do wybranej baśni – technika dowolna. Malowanie farbami ulubionych postaci z poznanych bajek. Projektowanie okładki ulubionej baśni – technika dowolna.

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Gry i zabawy świetlicowe quizy, warcaby. Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater). Konkurs – łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

KWIECIEŃ

Dbamy o zdrowie -dzień pracownika służby zdrowia

10 IV

Wdrażanie dzieci do dbania o własne

zdrowie.

Pogadanki na temat właściwego

odżywiania, higieny osobistej oraz

uprawiania sportu.

Kształtowanie nawyków higieny

osobistej, otoczenia pracy i nauki. Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Stworzenie przez dzieci piramidy obrazkowej na temat „Wiem co jest zdrowe”.

Redagowanie życzeń dla pracowników służby zdrowia..

Krzyżówki związane

ze służbą zdrowia.

Odgadywanie narzędzi

lekarskich po dotyku.

Gry i zabawy stolikowe.

Zabawy i gry ogólnorozwojowe.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Zabawy rytmiczno-taneczne ze

śpiewem.

Moja mała Ojczyzna

Zapoznanie z historią i zabytkami naszego miasta i regionu. Zorganizowanie z udziałem dzieci wystawy „Staszów dawniej i dziś”.

Regionaliści i ich rola.

Konkurs plastyczny – Staszów moje miasto / Staszów za 100 lat.

Wykonanie herbu miasta- technika dowolna.

Oglądanie publikacji związanych z naszym miastem i regionem.

Zabawy i gry zręcznościowe

Ćwiczenia oddechowe

i relaksacyjne przy muzyce.

Dzień Ziemi – chrońmy nasze środowisko

22 IV

Rośliny i zwierzęta chronione. Szanujmy lasy i rzeki. Oglądanie fotografii i czytanie ciekawostek przyrodniczych.

Rozwiązywanie zagadek i rebusów o

roślinach i zwierzętach.

Rozmowa na tematy: „Co to jest ekologia?”, „Dlaczego warte segregować śmieci” i „Jak dbać o naszą planetę?” Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi- naszej planety.

„Kwitnące drzewo”- technika

dowolna. Projekt plakatu Ziemia- planeta moich

marzeń.

Wykonujemy plakat w grupach

„ Dzień Ziemi”.

„Nasz czysty las” – malowanie

farbami plakatowymi

Święta majowe

Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju (Święto Pracy,

Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Zwycięstwa). Rozważania

na temat ich genezy i obchodów dawniej

i dziś.

Barwy majowe- chorągiewki,

biało-czerwone kwiaty z

bibuły. Podkreślenie

kolorystyki narodowej.

Wykonanie gazetki. Krzyżówki, zagadki, rebusy związane

z krajem, w którym żyjemy.

Zabawy z piłką na boisku szkolnym.

Słuchanie pieśni patriotycznych

MAJ

Światowy Dzień Książki. Książka moim przyjacielem

Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Twórcy literatury

dla dzieci – Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Kownacka, Stanisław Jachowicz i inni.

Dlaczego warto czytać książki? – rozmowa kierowana.

Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.

Rozmowa nt szanowania książek.

Przeglądanie czasopism dla dzieci.

Konkurs na najładniejszą świetlicową zakładkę. Projektowanie okładek do książek.

Wykonanie ilustracji do ulubionej książki. Mój ulubiony bohater książkowy” – praca plastyczna techniką collage

Zabawy na boisku szkolnym współdziałanie w grupach przy wykonywaniu ćwiczeń.

Biegi z przeszkodami na

boisku szkolnym.

Zabawa w dwa ognie.

Karaoke- konkurs śpiewania.

Sylwetki wielkich Polaków -

Jan Paweł II

Przedstawienie wybranej sylwetki

„wielkiego Polaka”.

Zapoznanie z sylwetką wielkiego Polaka - papieża Jana Pawła II.

„Każdy może odnieść sukces. Każdy w

czymś jest dobry!” – rozmowa

kierowana z dziećmi.

Oglądanie albumów poświęconych papieżowi i innym wybitnym Polakom. Malowanie portretu Jana

Pawła II.

Gry i zabawy na boisku szkolnym.

Nauka piosenki „Barka”

Moja szkoła

Czy znasz patrona

naszej szkoły?

Poznanie historii i tradycji szkoły. Przeglądanie strony internetowej szkoły, kronik szkolnych. Oglądanie zdjęć z historii szkoły, swobodne wypowiedzi uczniów.

Zapoznanie dzieci z postacią patrona szkoły- Tadeuszem Kościuszką. Wyszukiwanie informacji o patronie. Oglądanie zdjęć, ilustracji związanych z T. Kościuszką. Przeglądanie kronik szkoły.

„Moja szkoła”- malowanie farbami.

Praca plastyczna – portret

T. Kościuszki.

Moja szkoła – technika dowolna.

Gry i zabawy stolikowe

Słuchanie pieśni kościuszkowskich

Moja rodzina

26V – Dzień Matki

Jak okazywać szacunek i miłość

w rodzinie” – rozmowa kierowana.

„Czy pomagam w domu moim

rodzicom? Jakie mam obowiązki? -

rozmowa kierowana.

Czytanie opowiadań i wierszy związanych z tematyką dnia matki –doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Nauka wiersza na pamięć „Oczy Mamy”.

Za co kocham moją mamę-rozmowa.

Portret mojej rodziny” –

technika dowolna.

Upominek dla mamy – pudełko na biżuterię – de coupage.

Portret mojej mamy – technika dowolna.

Gry stolikowe „Warcaby”, „Memory”.

Gry i zabawy na boisku sportowym.

Nauka piosenki pt „Dla Mamy”

Śpiewanie piosenki M.Jeżowskiej: „A ja wolę swoją mamę”

CZERWIEC

Dzień Dziecka

Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.

Zapoznanie z prawami dziecka (Karta

Praw dziecka)np., prawem do miłości,

szacunku, zaspakajania potrzeb

fizycznych i psychicznych ,wyrażania

niezadowolenia, własnego zdania.

Zapoznanie dzieci z jedynym

odznaczeniem nadawanym dorosłym

przez dzieci (Order Uśmiechu).

Dzieci z różnych stron świata wykonanie plakatu przez

wszystkich uczestników świetlicy (praca zbiorowa).

Wykonanie gazetki świetlicowej. Kolorowanki. Projektowanie własnego orderu – technika

dowolna; wręczenie orderu wybranej, dorosłej osobie.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu (dwa ognie, piłka

nożna, piłka siatkowa) – zdrowa rywalizacja z nagrodami.

Śpiewanie i słuchanie piosenek lubianych przez dzieci.

Świat zwierząt

Zapoznanie dzieci ze zwierzętami

różnych sfer klimatycznych.

Wzbogacanie wiedzy na temat życia

zwierząt na wsi, w dżungli oraz w zoo. Pogadanka „Moje zwierzątko” – wypowiedzi uczniów.

Wdrażanie do przestrzegania zasad

obchodzenia się ze zwierzętami.

Szukamy ciekawostek o zwierzętach.

Praca plastyczna - Zwierzę o jakim marzę.

Wykonywanie zwierzątek z plasteliny. „Ukochany zwierzak”- praca plastyczna z różnych materiałów (włóczek, futerek, guzików itp.)

Układanie i rozwiązywanie rebusów o zwierzętach. Odgadywanie nazw

zwierząt po odgłosach, jakie

wydają lub po ich ruchach.

Zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Nauka wybranej piosenki o zwierzętach.

Wędrujemy w świat z atlasem

Pogadanka na temat miast i innych

ciekawych miejsc odwiedzanych przez

dzieci. Budzenie zainteresowań krajoznawczych- „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Palcem po mapie- miejsca, które warto zobaczyć. Oglądanie albumu „Krajobrazy polskie”.

Czytanie wiersza J. Janczarskiego „Nasza Wisła”.

Kolory lata” – praca farbami.

Wykonanie gazetki pt.:

„Wakacyjne podróże”

Uczymy się współzawodnictwa, czyli gry na boisku szkolnym z

wykorzystaniem piłki, skakanki

Zabawy rytmiczne przy muzyce.

Witajcie wakacje!

23 VI – Dzień Taty

Bezpieczeństwo podczas wakacji.

Swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jakbezpiecznie podróżować”?

Zapoznanie uczniów z podstawowym

wyposażeniem apteczki turystycznej.

Umiejętności radzenia sobie w trudnych

sytuacjach- zasady udzielanie pierwszej

pomocy, czyli co mogę zrobić sam.

Zwrócenie uwagi na bezpieczne

spędzanie czasu wolnego -wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego. Pierwszy dzień lata. Czytanie

wierszy o tematyce letniej. Gdzie warto pojechać w czasie wakacji? –propozycje dzieci.

Wręczenie dzieciom wyróżnień za

wzorowe zachowanie i czynny udział

w zajęciach.

Podkreślenie roli ojca w rodzinie. Redagowanie życzeń dla Taty.

Moje wymarzone wakacje -technika dowolna. Wykonanie gazetki świetlicowej.

Moje wakacje –własna inwencja

twórcza dzieci..

Kolorowanie obrazków o tematyce letniej.

„Kolory lata” – praca z farbami.

Zgaduj-zgadula: Gdzie

pracuje mój tata? Laurka dla taty. Mój tata -portret.

Gry i zabawy na boisku szkolnym.

Nauka piosenki –„Lato”

Opracowały:

Dorota Bajur - Krawiecka

Grażyna Kowalska

15-02-2017, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.