Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Uroczystości szkolne

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ZPO – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. T. KOŚCIUSZKI W STASZOWIE

Rok szkolny 2016/2017

Lp.

Tematyka

Termin

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

2016/2017

1 września 2016 r.

Uroczysta akademia

Dyrekcja szkoły

2.

Dzień Chłopaka

30 września 2016 r.

Lekcje wychowawcze

wychowawcy klas

3.

Ślubowanie klas pierwszych

listopad

2016 r.

Uroczysta akademia ślubowania uczniów

klas pierwszych PSP

p. M. Kałamaga-Pióro

p. K. Karcz-Pawlik

p. K. Zielińska

4.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

Montaż słowno– muzyczny ,

uroczysta akademia

p. K. Cymerys

p. B. Walczowska

5.

Unia Europejska

październik

Prezentacja multimedialna

p.K. Bartłomiejczuk

6.

Narodowe Święto Niepodległości

listopad 2016 r.

Audycja

Udział Samorządu Uczniowskiego

w miejsko – gminnych obchodach

Bieg uliczny

Uroczysta akademia-inscenizacja dla klas I-III

p. J. Kasperska

p. B. Walczowska

Samorząd Uczniowski

p. A. Banasik

p. D. Rogala

7.

Andrzejki

listopad 2016 r.

Dyskoteka andrzejkowa

Wróżby andrzejkowe

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas I-III

p. A. Banasik kl. 4-6

8.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

grudzień 2016 r.

Lekcje wychowawcze

Wychowawcy klas

9.

Mikołajki

Dyskoteka andrzejkowa

Wróżby andrzejkowe

grudzień 2016 r.

Odwiedziny Św. Mikołaja w klasach

Lekcje wychowawcze

Wyjście do OREW

Inscenizacja dla klas I-III

Dyrekcja szkoły

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Wychowawcy klas

p. M. Szymańska

p. D. Rogala

10.

Akcja charytatywna

„Tydzień z wolontariatem”

Akcja: „Świąteczna paczka”

„Góra grosza”

„Pomóżmy dzieciom z domu dziecka”

„Caritas”

Wizyta Św. Mikołaja

w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjno- Wychowawczym

w Staszowie

Grudzień 2016 r.

Kiermasz bożonarodzeniowy,

zbiórka przyborów szkolnych,

środków czystości,

art. chemicznych

dla potrzebujących rodzin

Samorząd Uczniowski PSP

p. M. Kałamaga-Pióro

p. K. Karcz-Pawlik

p. R. Kosińska

p. M. Szymańska

p. D. Rogala

p. J. Mazur

wychowawcy klas

11.

Wyjazd po Światełko Betlejemskie

Grudzień 2016 r.

Wycieczka do Zakopanego

p. M. Kałamaga-Pióro

p. L. Majczak

12.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień 2016 r.

Audycja

p. A. Mazur

p. M. Szymańska

p. J. Mazur

13.

Spotkanie opłatkowe

Grudzień/styczeń

14.

Akcja edukacyjno- profilaktyczna

„Bezpieczne ferie zimowe”

Styczeń 2017 r.

Audycja

Gazetki tematyczne

p. A. Antecka

15.

Dzień Babci i Dziadka

21-22 stycznia

2017 r.

Uroczystości w klasach I-III

Wychowawcy klas I-III

16.

Walentynki

14 lutego 2017 r.

Audycja

Poczta walentynkowa

Wyjście do OREW

Samorząd Uczniowski

p .U. Borkowska

17.

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego 2017 r.

Kominek-

drużyny zuchowe

p. M. Kałamaga-Pióro

p. R. Kosińska

p. L. Majczak

18.

Dzień Kobiet

8 marca

Audycja

p. M. Szczypkowska

p. J.Mazur

Wychowawcy klas

19.

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2017r.

Wycieczki, konkursy,

gry i zabawy sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

20.

Dzień z Profilaktyką,

Zdrowiem i Bezpieczeństwem

marzec 2017 r.

Spotkanie ze specjalistami,

zajęcia warsztatowe,

audycja, konkursy wiedzy, plastyczne, zajęcia praktyczne udzielania pomocy medycznej

Inscenizacja o zdrowiu

p. M. Szymańska

p. J. Mazur

Wychowawcy klas

p. D. Rogala

21.

Rekolekcje Wielkopostne

marzec/kwiecień 2017 r.

Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych
w Kościele Św. Barbary

Wychowawcy klas

Nauczyciele religii

22.

Tradycje Świąt Wielkanocnych

Kwiecień 2017 r.

Audycja

p. A. Mazur

p. A. Antecka

23.

XXIII Festiwal Kultury Szkół

Kwiecień 2017r.

Widowiska teatralne,

występy wokalne,

inscenizacje

p. M. Szczypkowska

p. M. Kałamaga-Pióro

p. K. Karcz-Pawlik

24.

Konkurs wiedzy o krajach

anglojęzycznych

Kwiecień

konkurs

p. K. Bartłomiejczuk

p. I. Poziomek

25.

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2017 r.

Wyjazdy na zajęcia edukacyjno- ekologiczne do Rzędowa, Czernicy

Spotkania edukacyjno - ekologiczne

p. M. Brzyszcz

p. J. Mazur

Wychowawcy klas

26.

Święto Rodziny

Dzień Matki

Dzień Ojca

maj, czerwiec

2017 r.

Uroczystości klasowe

Wychowawcy klas I-III

27.

226 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 r.

Udział Samorządu Uczniowskiego

w miejsko – gminnych obchodach,

Audycja

p. J. Kasperska

p. B. Walczowska

28.

Święto Patrona Szkoły

maj 2017 r.

Uroczysta akademia

Konkursy: literacki,

plastyczny, historyczny,

nauczyciele gimnazjum

29.

Konkurs dialogów sytuacyjnych

maj

konkurs

p. K. Bartłomiejczuk

30..

Dzień Unii Europejskiej

maj 2017 r.

Konkurs wiedzy o UE- Kurozwęki

Audycja,

Konkursy wiedzy

Konkursy języka angielskiego

Tradycje Państw UE

Warsztaty o Unii Europejskiej

p. J. Kasperska

p. I .Poziomek

p. U. Borkowska

p. B. Popiołkiewicz

p. M. Gondek

P. K. Bartłomiejczuk

31,.

Rajd Rowerowy PTTK z okazji święta Konstytucji 3 Maja

maj 2017 r.

Rajd rowerowy

- sobota

p. A. Banasik

32.

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2017r.

Audycja, konkursy, wystawki, scenki profilaktyczne

p. M. Brzyszcz

p. J. Mazur

33.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2017 r.

Zawody sportowe,

wycieczki turystyczno – krajoznawcze,

Dyskoteka

Dyrekcja szkoły,

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. A. Banasik

34.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste podsumowanie

całorocznej pracy

Dyrekcja szkoły.

Samorząd uczniowski


KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W STASZOWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

SPOSÓB REALIZACJI

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 r.

Dyrektor ZPO Nr 1

Wychowawcy klas

Uroczyste rozpoczęcie

2.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

02.09.2016 r.

Izabella Arendarska

Monika Macias

Audycja

3.

Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią

Wrzesień 2016 r.

Renata Patrzałek

Pedagog szkolny

KPP w Staszowie

Audycja (GIM i PSP)

4.

Dzień chłopaka

Wrzesień 2016 r.

Wychowawcy klas

Lekcja wychowawcza

5.

Ślubowanie klas pierwszych

Październik/Listopad
2016 r.

Wychowawcy klas I

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Akademia

6.

Dzień Papieski

Październik 2016 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Audycja (GIM i PSP)

7.

Święto Zmarłych

Październik 2016 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Audycja (GIM i PSP)

8.

Andrzejki

Listopad 2016 r.

Klasa III E

Renata Patrzałek

Agnieszka Gach

Samorząd uczniowski

Dyskoteka andrzejkowa

9.

Dzień walki z HIV/AIDS

Grudzień 2016 r.

Anna Skubera

Magdalena Kufel

Audycja (GIM)

10.

Mikołajki

Grudzień 2016 r.

Wychowawcy klas

Klasa I C

Monika Macias

Anna Skubera

Lekcja wychowawcza

11.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 Grudzień 2016 r.

Magdalena Kufel

Wychowawcy klas

Lekcja wychowawcza

12.

Spotkanie opłatkowe

Grudzień 2016 r./Styczeń 2017 r.

Ewa Gałązka

Anna Mazur

Jolanta Polit

Helena Kufel

Ewa Nowak

Montaż słowno-muzyczny

(GIM i PSP)

13.

Walentynki

Luty 2017 r.

Klasa II B

Barbara Robak

Poczta Walentynowa

Audycja

14.

Dzień Kobiet

Marzec 2017 r.

Jarosław Cichoń

Jacek Słomka

Janusz Garbacki

Janusz Świętoń

Bogdan Rogoziński

Leszek Jarosz

Bogdan Pióro

Dariusz Firmanty - Dyrektor

Audycja

15.

I Dzień Wiosny

Marzec 2017 r.

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wycieczki, konkursy, gry i zabawy sportowe

16.

Dzień ze zdrowiem, kulturą
i profilaktyką

Marzec/Kwiecień
2017 r.

Magdalena Kufel

Anna Skubera

Anna Darowska-Chodurek

Renata Patrzałek

Helena Kufel

Spotkanie ze specjalistami, zajęcia warsztatowe, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

17.

Światowy Dzień Matematyki

Marzec 2017 r.

Grażyna Albera

Beata Domagała

Izabella Polok

Agnieszka Głębicka

Konkursy

18.

XXIII Festiwal Kultury Szkół

Kwiecień 2017 r.

Ewa Nowak

Jolanta Skałbania

Jolanta Basińska

Jolanta Polit

SOK
Widowiska Teatralne
Występy lokalne

19.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji III Maja

Maj 2017 r.

Monika Macias

Izabela Arendarska

Ewa Nowak

Bożena Żak-Fudalewska

Samorząd uczniowski

Audycja

Udział samorządu uczniowskiego

w miejsko-gminnych uroczystościach

20.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
i z Upośledzeniem Umysłowym

Kwiecień/Maj 2017 r.

Anna Darowska-Chodurek

Magdalena Kufel

Audycja

21.

Dni Integracji Europejskiej

Maj 2017 r.

Barbara Robak

Ewa Wojtyś

Helena Kufel

Bernarda Olesiak

Mariola Gozdek

Marzena Gondek

Iwona Lipczyńska-Swatek

Bożena Żak-Fudalewska

Izabela Skrzypek

Konkursy

Turniej wiedzy o krajach Unii Europejskiej

22.

Festiwal Nauki w Gimnazjum Nr 1 w Staszowie

Maj 2017 r.

Monika Bremer

Agnieszka Gach

Konkursy

Pokazy

Prelekcje

23.

Święto Patrona ZPO Nr 1

Maj 2017 r.

Iwona Kogut

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Samorząd uczniowski

Uroczysta akademia

Konkurs plastyczny

Konkurs historyczny

24.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Dzień Projektów

Czerwiec 2017 r.

Bogdan Rogoziński

Leszek Jarosz

Anna Kosik

Jarosław Cichoń

Jacek Słomka

Janusz Świętoń

Izabela Arendarska

Samorząd uczniowski

Gry i zabawy sportowe

Wycieczki

Prezentacja projektów edukacyjnych

25.

Pożegnanie klas trzecich

Luty lub
Czerwiec 2017 r.

Jolanta Polit

Ewa Nowak

Jolanta Skałbania

Izabella Polok

Renata Patrzałek

Samorząd uczniowski

Komers

26.

Turniej Bezpieczeństwa
i wiedzy o ruchu drogowym

Czerwiec 2017 r.

Renata Patrzałek

Janusz Garbacki

KPP Staszów

Turniej organizowany przez KPP Staszów

27.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2017 r.

Dyrektor ZPO Nr 1

Wychowawcy klas

Samorząd uczniowski

Uroczystość kończąca rok szkolny 2016/2017

29-11-2017, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.