Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej

9 października 2019 roku w naszej szkole był dniem niezwykłym, bowiem świętowaliśmy ważne wydarzenia: Dzień Nauczyciela oraz uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych i zmodernizowanej stołówki szkolnej.

Uroczystość otworzył dyrektor Dariusz Firmanty, który przywitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: wiceminister sportu poseł Anna Krupka, burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza Ewa Kondek , wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz, członek zarządu Grupy Azoty Siarkopol Zbigniew Snopkiewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Staszowie ksiądz kanonik Szczepan Janas oraz przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 1 Lucyna Gozdek.

W swoim wystąpieniu dyrektor Dariusz Firmanty podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnego kompleksu boisk przy naszej szkole. Szczególne podziękowania przypadły burmistrzowi Leszkowi Kopciowi. Z okazji Dnia Nauczyciela pan dyrektor złożył również życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Następnie głos zabrali goście.

Pan burmistrz dziękował nauczycielom za trud wkładany w edukację i wychowanie dzieci, życzył im dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Burmistrz podziękował także pani minister Annie Krupce za pomoc w pozyskaniu dofinansowania na budowę kompleksu boisk. Podkreślił, iż na tę inwestycję czekano 30 lat.

Z kolei poseł Anna Krupka zwróciła się do uczniów, mówiąc, że nowoczesne boiska z pewnością przyczynią się do rozwijania sportowych pasji i będą stanowić motywację do sukcesów sportowych na miarę międzynarodową.

Następnie podziękowania dla poseł Anny Krupki w imieniu Rady Rodziców szkoły złożyła pani Lucyna Gozdek.

W czasie uroczystości naszej szkole został przyznany medal Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczenie to otrzymaliśmy w dowód uznania za wieloletnie wsparcie Czerwonego Krzyża.

Po wręczeniu kwiatów, które były skromnym podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierali powstanie nowoczesnych boisk głos zabrała młodzież. Samorząd uczniowski złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły. Przedstawiciele uczniów wręczyli nauczycielom symboliczne kwiaty. Następnie swoje talenty taneczne zaprezentowały gościom przedszkolaki, które wykonały układ taneczno-choreograficzny. Występ pięciolatków przygotowany przez panią Magdalenę Król spotkał się z gorącym przyjęciem.

Następnym punktem programu było uroczyste otwarcie kompleksu sportowego. Symbolicznego przecięcie wstęgi dokonali między innymi: poseł Anna Krupka, burmistrz Miasta i Gminy Leszek Kopeć, świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka.

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowały p. Iwona Kogut i p. Ewa Nowak. Scenografię wykonała p. Jolanta Polit. Uczniowie klasy 7a zaprezentowali program kabaretowy pt. Jeden dzień z życia szkoły. Scenki kabaretowe oraz występy solistek i zespołu wokalnego zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Ostatnim punktem programu było uroczyste otwarcie zmodernizowanej stołówki szkolnej i wspaniały poczęstunek.

Autor: mgr Iwona Kogut

04-11-2019, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.