Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Informacje od pedagogów szkolnych

Informacje od pedagogów szkolnych

REALIZACJA PROGRAMÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ANTYTYTONIOWEJ

PROGRAM „BIEG PO ZDROWIE”

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Profilaktyka palenia tytoniu jest dla nas ważnym zadaniem i w związku z tym to zagadnienie jest na stałe wpisane w działania edukacyjno-wychowawcze w szkolnym Programie Wychowawczo-profilaktycznym. Program „Bieg po zdrowie” jest w naszej szkole realizowany od kilku lat. Zgodnie z założeniami adresatami są uczniowie klas czwartych.

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących dostosowanych do wieku i możliwości uczniów. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów. Podczas cyklu zajęć dzieci dyskutowały, wymieniały doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyły koszty palenia papierosów, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność jego realizacji.

Do programu przygotowane zostały także atrakcyjne filmy edukacyjne dla rodziców z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola.

Przygotowany został również film z udziałem autorów programu – Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Filmy pozwalają na:

 • szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
 • poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
 • poznanie umiejętności rozwiązywania swoich problemów,
 • poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
 • skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale Youtube!

Zachęcamy bardzo serdecznie do obejrzenia filmików. Mogą stać się bardzo pomocne w rozwiązaniu codziennych problemów.

PROGRAM „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

 • Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej w klasach I-III. Inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji oraz społecznością lokalną.
 • Realizacja odbywa się metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku uczniów z modyfikacją uwzględniającą możliwości i warunki szkoły.
 • Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia dostosowane do percepcji uczniów.

CELE PROGRAMU:

 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe działanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

PROGRAM „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

ZAŁOŻENIA PROGRAMU I CELE PROGRAMU

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.
 • Integracja grupy. Wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych , uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

„NIE NISZCZ SOBIE ZDROWIA!!! NIE PAL!!!”.

14-05-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.