Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

„OCHRONA PTAKÓW NASZEJ OKOLICY. WIESZANIE BUDEK LĘGOWYCH. SADZENIE DRZEW”.

Wolontariusze naszej szkoły : Małgorzata Bąk, Amelia Adydan, Natalia Rogala, Hubert Włoś oraz Adrian Adydan bardzo aktywnie działają w Bazie Staszowskiego Wolontariatu.

Aktualnie w ramach projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie” opracowali projekt ekologiczny pod hasłem „Ochrona ptaków naszej okolicy. Wieszanie budek lęgowych, sadzenie drzew”.

Celem projektu jest:

 • ochrona środowiska naturalnego poprzez ochronę ptaków, sadzenie drzew,
 • zwiększenie ilości budek lęgowych i ochronę ich miejsc gniazdowania,
 • wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat gatunków ptaków, rodzajów budek lęgowych, gatunków drzew,
 • integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w podejmowaniu działań ekologicznych.

Odbiorcami naszego projektu jest społeczność lokalna Staszowa ale także goście i turyści odwiedzający naszą okolicę. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy to wieszanie budek lęgowych, drugi – sadzenie drzew.

Etap pierwszy odbył się 15 marca 2022 r. w Parku Miejskim im. Górników Siarkowych w Staszowie. Przedsięwzięcie rozpoczęło się uroczystym przemarszem spod Bazy Staszowskiego Wolontariatu do parku, gdzie zawieszonych zostało 30 budek lęgowych. Każda z 6 szkół biorących udział w projekcie otrzymała od nas symbolicznie 1 budkę do powieszenia wokół swojej szkoły. Bardzo istotne znaczenie miał wykład ornitologa p. Grzegorza Skubery na temat potrzeby ochrony ptaków, znaczenia budek lęgowych w zapewnieniu ptakom bezpiecznych miejsc gniazdowania.

W ramach wspólnych działań wolontariusze ogłosili oficjalnie międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Ptaki naszej okolicy”.

Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie dobrym przykładem praktyki ekologicznej i jeszcze w szerszym wymiarze będzie kontynuowany przez uczniów innych szkół oraz społeczność lokalną.

Dziękujemy za wsparcie naszego przedsięwzięcia:

 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów Panu Leszkowi Kopciowi
 • Zastępcy burmistrza Pani doktor Ewie Kondek
 • Pani Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażynie Jarosz
 • Nadleśniczemu Nadleśnictwa Staszów Panu Adamowi Luberze
 • Panu Grzegorzowi Skuberze – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • Pani Beacie Wójcik – koordynatorowi projektu.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Narodowego Instytutu Wolności – CRSO Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Patronat honorowy nad projektem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Starosta Powiatu Staszowskiego, Fundacja VIVE Serce Dzieciom.

Opiekun wolontariuszy: Grażyna Kwiecień

21-03-2022, Aneta Poniewierska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.