Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Szkolne Dni z Profilaktyką, Zdrowiem i Bezpieczeństwem

W ramach tegorocznych obchodów Szkolnych Dni z Profilaktyką, Zdrowiem i Bezpieczeństwem odbyły się następujące przedsięwzięcia:

  • Audycja „Grzeczność na co dzień”,
  • Przedstawienie „ Z Janem Brzechwą uczymy się kultury”.
  • Zajęcia edukacyjne „Razem przeciw przemocy” z członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • Zajęcia edukacyjne „Gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy?” z psychologiem Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Osobom w Kryzysie w PCPR w Staszowie.
  • Zajęcia edukacyjne „Kultura – normy i wzory zachowań” – z pracownikami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Staszowie.
  • Zajęcia edukacyjne „Wpływ emocji na relacje koleżeńskie” – z psychologiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.
  • Zajęcia edukacyjne „Mowa nienawiści w Internecie - konsekwencje” z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
  • Prelekcja dla rodziców: „Jak mądrze kochać i wychowywać swoje dziecko” pedagogów szkolnych.
  • Zajęcia połączone z praktycznym pokazem wyposażenia wozu strażackiego z pracownikami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie.

Zajęcia praktyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

22-05-2019, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.