Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

„W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"

Regulamin Konkursu „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Biuro Komunikacji Społecznej.
2. Celem konkursu jest pokazanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999r. Konkurs ma także odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich najbliższe otoczenie, miejsce nauki i wypoczynku.
3. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów województwa świętokrzyskiego.
4. Prace konkursowe mogą mieć formę:
- pracy pisemnej w formie eseju / do 3 stron w formacie A4/
- pracy plastycznej w formie plakatu /w formacie A3, wykonanego dowolną techniką/
- prezentacji multimedialnej /do 20 slajdów/ - na płycie CD
- fotoreportażu /minimum 5, maksimum 10 zdjęć, opatrzonych komentarzem autorskim/
5. Prace konkursowe mogą być dokonaniami indywidualnymi bądź pracami zbiorowymi.
6. Prace i prezentacje należy przekazać do organizatora konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty na koszt wysyłającego . Należy podać imię i nazwisko autora lub autorów pracy, klasę, nazwisko opiekuna lub wychowawcy oraz szkołę, którą reprezentują oraz adres do korespondencji wraz z telefonem.
7. Prace należy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Biuro Komunikacji Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-517 Kielce
z dopiskiem: Konkurs ”W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"
lub dostarczyć osobiście do Biura Komunikacji Społecznej, ul. Targowa 18,
10 piętro, pokój 27 lub 29.
8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
9. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ich ekspozycji i publikacji.
10. Termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia 2017r.
11. Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
12. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców w każdej kategorii.
13. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest w maju podczas obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
14. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.

02-03-2017, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.