Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Drugi etap projektu „Ochrona ptaków naszej okolicy. Wieszanie budek lęgowych, sadzenie drzew”

W ramach wspólnego projektu „Razem działamy w staszowskim wolontariacie” wolontariusze z naszej szkoły opracowali projekt ekologiczny pod hasłem „Ochrona ptaków naszej okolicy. Wieszanie budek lęgowych, sadzenie drzew”.

Celem naszego projektu jest:

 • ochrona środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
 • wpływ na podtrzymanie bioróżnorodności,
 • ochrona ptaków poprzez zwiększenie ilości budek lęgowych i ochronę ich miejsc gniazdowania,
 • nowe nasadzenia drzew,
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat gatunków ptaków, rodzajów budek lęgowych, gatunków drzew,
 • integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w podejmowaniu działań ekologicznych.

Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna Staszowa ale także goście i turyści odwiedzający naszą okolicę.

Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce 15 marca 2022 roku w Parku Miejskim im. Górników Siarkowych w Staszowie. Drugi z nich - 22 kwietnia 2022 roku z okazji obchodów Staszowskich Dni dla Ziemi. Założenia naszego ekologicznego projektu wpisują się w działania zaplanowane przez UMiG Staszów we współpracy z Nadleśnictwem Staszów.

W drugim etapie odbyło się:

 • podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Ptaki naszej okolicy”,
 • spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów Adamem Luberą oraz wykład na temat gatunków drzew i sadzenia drzew,
 • przekazanie przedstawicielom szkół z sadzonek drzew do posadzenia wokół terenu własnych szkół,
 • odsłonięcie tablicy informacyjnej dotyczącej gatunków ptaków gniazdujących w budkach lęgowych w miastach z informacją dlaczego warto pomagać ptakom,
 • sadzenie drzew – jabłoni oraz brzóz w Parku Miejskim im. Górników Siarkowych w Staszowie.

Cieszy nas fakt, że nasze ekologiczne działania łączą zarówno dzieci ze szkół podstawowych jak i młodzież ze szkół średnich oraz dorosłych. Bez względu na wiek, wykonywany zawód wszyscy możemy działać wspólnie na rzecz ochrony naszej planety.

Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie dobrym przykładem praktyki ekologicznej i jeszcze w szerszym wymiarze będzie kontynuowany przez społeczność lokalną.

Dziękujemy za wsparcie naszego przedsięwzięcia:

 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów Panu Leszkowi Kopciowi
 • Pani Wiceburmistrz doktor Ewie Kondek
 • Pani Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażynie Jarosz
 • Nadleśniczemu Nadleśnictwa Staszów Panu Adamowi Luberze
 • Panu Grzegorzowi Skuberze – nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • Pani Beacie Wójcik – koordynatorowi projektu.

27-04-2022, Aneta Poniewierska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.