Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

KONKURS PLASTYCZNY „PTAKI NASZEJ OKOLICY”.

Pedagodzy szkolni zapraszają uczniów klas I – VIII do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Ptaki naszej okolicy”.

Technika dowolna, format dowolny płaski.

Termin oddania pracy do 04 kwietnia 2022 r.

Osoby koordynujące - pedagodzy szkolni.

Konkurs w ramach projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”.

1. Czas trwania Konkursu: 15.03.2022 – 04.04.2022,

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV - VIII i oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.

3. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły nigdzie wcześniej niepublikowanymi na innych konkursach.

4. Prace powinny być wykonane techniką dowolną, w dowolnym formacie płaskim.

5. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Szkoły biorącej udział w Konkursie.

6. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko oraz klasa autora pracy

- nazwę szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela koordynującego.

7. Prace należy przynieść do pedagogów szkolnych

10-03-2022, Aneta Poniewierska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.