Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

PEDAGODZY SZKOLNI POLECAJĄ

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

„BY POWSTAŁ DOM TRZEBA WIELE TROSKI. NIE POZWÓL MU SIĘ ROZSYPAĆ”.

Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać".

Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III: https://we.tl/t-ayw24XRPkz

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII: https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Mając na uwadze szeroko rozumianą profilaktykę, w tym dedykowaną dzieciom i młodzieży szkolnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie się do Kampanii i zapoznanie się z opracowanymi materiałami.

Jednocześnie informujemy, iż materiały edukacyjne Kampanii wykorzystane zostaną w czasie zajęć z uczniami w szkole w ramach edukacji profilaktycznej.

19-12-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.