Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Drużyna harcerska

W Janowie Lubelskim odbył się Diecezjalny Zlot Harcerzy i Zuchów

W Janowie Lubelskim odbył się Diecezjalny Zlot Harcerzy i Zuchów z okazji święta patronalnego św. Jerzego. Na zbiórce stawili się druhowie z hufca w Staszowie, ze szczepu „Bieszczady” w Woli Rzeczyckiej, szczepu z Radomyśla nad Sanem, drużyny z Antoniowa, zuchy i harcerze z Annopola i Gościeradowa oraz Stalowej Woli, Niska i Pysznicy i Samborca.

Spotkanie rozpoczęło się na Porytowym Wzgórzu w lasach janowskich, miejscu jednej z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich. Następnie harcerze przeszli śladami walk partyzanckich i ciekawych miejsc przyrodniczych w okolicznych kniejach lasów janowskich.

Miejscem końcowego spotkania było uroczysko Kruczek.

Tutaj druhowie i zuchy wraz z opiekunami i wychowawcami uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez księży kapelanów.

Z harcerzami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który przybliżył zebranym druhom postać św. Jerzego, patrona harcerzy. Wskazując na jego męstwo i przywiązanie do Chrystusa zachęcał zebranych harcerzy do odwagi i wytrwałości w czynieniu dobra oraz dążenia do szlachetnych i ambitnych celów, które kształtują właściwie charakter.

Spotkanie zakończył harcerski apel i modlitwa.


Betlejemskie Światło Pokoju

9 grudnia wczesnym rankiem cała brać zuchowa ze staszowskiej jedynki wraz z panią dyrektor Katarzyną Stawińską, z instruktorami, rodzicami, z ks. Pawłem Maciągiem z parafii św. Ducha wyruszyła po Betlejemskie Światło Pokoju do Zakopanego. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej i udział w warsztatach „Jak to lata”, a następnie zwiedzanie Sanktuarium w Łagiewnikach. Drugiego dnia wraz z zuchami z całej Polski zuchy ze Staszowa brały udział w warsztatach świątecznych i w kuligu. Zabawy było co niemiara. Wieczorem organizatorzy Zlotu zapewnili zuchom dodatkową atrakcję – film „Vaiana – skarb oceanu”. Trzeciego dnia około godziny 12:00 wszyscy udali się na Głodówkę gdzie na uroczystej mszy świętej zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju. Reprezentacja zuchów ze Staszowa odebrała Światło z rąk Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy. Z przekazanym Światłem cała brać harcerska wyruszyła do Staszowa, aby podzielić się Nim z mieszkańcami.

20 grudnia zuchy przekazały Betlejemskie Światło Pokoju: Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów, Staroście Powiatowemu, Pani Prezes Elektrowni w Połańcu, Wójtowi Rytwian, Państwu Drzymalskim, Państwu Gozdkom, Główczyńskim, Panu Skowronowi, Panu Susce i Panu Wiąckowi oraz dzieciom z domu Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Betlejemski płomień to łańcuch pokoju i braterstwa, który duchowo łączy wszystkich, którzy go posiadają”.

Małgorzata Kałamaga - Pióro


Istnienie gromad zuchowych i drużyn harcerskich w naszej szkole ma wieloletnią tradycję. Gromada i drużyna działają w oparciu o Statut i program Wychowawczy Szkoły i Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas zbiórek uczniowie mają możliwość zapoznania się z historią harcerstwa, poznać zwyczaje i obrzędy zuchowe i harcerskie, mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Przeżywają przygody, o jakich innym się nie śniło. Obozy, rajdy, biwaki, zloty, podchody – to codzienność zuchów i harcerzy, ich harcerski styl życia. To właśnie w gromadach i drużynach uczniowie przygotowują się do dorosłego życia i pokazują jak być dobrym obywatelem Naszej Ojczyzny. Zuchy i harcerze reprezentują szkołę i hufiec podczas uroczystości i świąt państwowych oraz imprezach lokalnych. Harcerze pełnią warty w miejscach pamięci narodowej i dbają o nie.

Gromady zuchowe w naszej szkole zrzeszają dzieci ciekawe, łase na przygody i niesamowitości otaczającego świata. Zuchy mają swoje zasady i wiedzą jak powinny się zachowywać zgodnie z Prawem Zucha. Na zbiórkach bawią się, uczą szyfrów, grają, śpiewają, majsterkują i zdobywają sprawności. To z tego miejsca często przenoszą się w dalekie znane i nieznane krainy, gdzie tylko pozwoli ich wyobraźnia. Fundamentem pracy wychowawczej w gromadzie jest Prawo i Obietnica Zucha. Normy zawartego w nich ideału wychowawczego stanowią wytyczne dla drużynowego i uświadamiają mu cele pracy z zuchami.

W kalendarz gromady wpisały się już:

  • Wyjazdy po Betlejemskie Światło Pokoju
  • Udział w rajdach „Partyzanckie Dukty”, „Jędrusiowy”
  • Współpraca z Domem Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Współpraca z PCK w Staszowie
  • Współpraca z Komendą Powiatowej Policji w Staszowie
  • Organizacja biwaków w naszej szkole
  • Udział w biwakach w Woli Tarnowskiej i w Starachowicach
  • Udział w Rajdzie Świętokrzyskim
20-09-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.