Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie rekrutacja odbędzie się w terminie 2-20 marca 2020 roku

ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły obwodowej jak również WNIOSKI o przyjęcie dziecka spoza obwodu dostępne są w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 16.00
oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne”.

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko spełniało roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego
    w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (mają zapewnione miejsce bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego),
  • kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem, jeśli nasza szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły i dodatkowo wypełniają oświadczenia:

- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa kandydata

- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania babci lub dziadka kandydata

- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania kandydata

- zaświadczenie o zatrudnieniu

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły:

24-02-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.