Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Rekrutacja do klasy pierwszej 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie odbędzie się w terminie 01-18 marca 2022 r.
Zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej i Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu dostępne są w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne”.

Do klas pierwszych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko spełniało roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (mają zapewnione miejsce bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem, jeśli nasza szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz:

> Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa kandydata

> Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania babci lub dziadka kandydata

> Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania kandydata

> Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wymagane dokumenty:

20-02-2022, Aneta Poniewierska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.