Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Trasy dowozów

Rozkład jazdy- ZPO Smerdyna, PSP nr 2, ZPO nr 1

Trasa V – 80 km – ok. 61 dzieci

Bukowa (+2) – ZPO Smerdyna (-2), Wiązownica Kolonia (+8) - ZPO Smerdyna (-8), Wiązownica Mała (+2) - ZPO Smerdyna (-2), ZPO Smerdyna (-2-8-2), Wola Wiśniowska (+2) – PSP nr 2 (-2), Wiśniowa (+5) - PSP nr 2 (-5), Wiśniowa Poduchowna (+3) - PSP nr 2 (-3), Sztombergi (+1+1) – PSP nr 2 (-1) – ZPO 1 (-1), Podmaleniec(+22) – PSP nr 2 (-22), Maleniec (+4) – PSP nr 2 (-4), Staszów, ul. Witosa (+8) - PSP nr 2 (-8), Staszów, ul. Opatowska (+3) - PSP nr 2 (-3),PSP nr 2 (-2-5-3-1-22-4-8-3), ZPO 1 (-1) .

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

6.50

+2

+8

+2

-2-8-2

+2

+5

+3

+1+1

+22

+4

+8

+3

-2-5-3-1-22-4-8-3

-1

Bukowa

Wiązownica Kolonia

(Grobla)

Wiązownica Mała

ZPO Smerdyna

Wola Wiśniowska

Wiśniowa

Wiśniowa Poduchowna

Sztombergi

Podmaleniec

Maleniec

Staszów, ul. Witosa

Staszów, ul. Opatowska

PSP nr 2

ZPO nr 1

2x40 km

61

Trasa V liczy łącznie 80 km dziennie.

Rozkład jazdy- ZPO Mostki, PSP nr 2, ZPO nr 1

Trasa VI – 48 km – ok. 43 dzieci

Poddębowiec (+7+3) - ZPO Mostki (-7) – PSP nr 2 (-3), Dobra (+5) - ZPO Mostki (-5), Podmaleniec (+12+2) - ZPO Mostki (-12) - ZPO nr 1 (-2), ZPO Mostki (-7-5-12), Dobra (+11+3) - PSP nr 2 (-11) – ZPO nr 1 (-3), PSP nr 2 (-3-11), ZPO nr 1 (-2-3).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

7.15

+7+3

+5

+12+2

-7-5-12

+11+3

-3-11

-2-3

Poddębowiec

Dobra

Podmaleniec

ZPO Mostki

Dobra

PSP nr 2

ZPO nr 1

2x24 km

43

Trasa VI liczy łącznie 48 km dziennie.

Rozkład jazdy – ZPO Mostki, PSP nr 2, ZPO nr 1

Trasa VII – 40 km – ok. 39 dzieci

Łaziska (+2) - ZPO Mostki (-2), Rosołówka (+4) - ZPO Mostki (-4), Kolonia Bogoria (+14) - ZPO Mostki (-14), Mostki (+9+2+1) - ZPO Mostki (-9) - PSP nr 2 (-2) – ZPO nr 1 (-1), ZPO Mostki (-2-4-14-9), Kopanina (+7) - PSP nr 2 (-7), PSP nr 2 (-2-7), ZPO nr 1 (-1).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

6.50

+2

+4

+14

+9+2+1

-2-4-14-9

+7

-2-7

-1

Łaziska

Rosołówka

Kolonia Bogoria

Mostki

ZPO Mostki

Kopanina

PSP nr 2

ZPO nr 1

2x20 km

39

Trasa VII liczy łącznie 40 km dziennie.

Rozkład jazdy- ZPO Koniemłoty, ZPO nr 1, PSP nr 2

Trasa VIII – 50 km – ok. 67 dzieci

Grzybów (+12) - ZPO Koniemłoty (-12), Niziny (+4) - ZPO Koniemłoty (-4), Lenartowice (+1) - ZPO Koniemłoty (-1), Krzczonowice (+18+1) - ZPO Koniemłoty (-18) - ZPO nr 1 (-1), ZPO Koniemłoty (-12-4-1-18), Stefanówek (+19) - ZPO nr 1 (-19), Sielec (+2+10) – PSP nr 2 (-2) – ZPO nr 1 (-10), ZPO nr 1 (-1-19-10), PSP nr 2 (-2).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

7.15

+12

+4

+1

+18+1

-12-4-1-18

+19

+2+10

-1-19-10

-2

Grzybów

Niziny

Lenartowice

Krzczonowice

ZPO Koniemłoty

Stefanówek

Sielec

ZPO nr 1

PSP nr 2

2x25km

67

Trasa VIII liczy łącznie 50 km dziennie.

Rozkład jazdy – ZPO Koniemłoty, ZPO nr 1, PSP nr 2

Trasa IX – 34 km – ok. 55 dzieci

Krzywołęcz (+12+2) - ZPO Koniemłoty (-12) – PSP nr 2 (-2), Ziemblice (+16) - ZPO nr 1 (-16), Sielec (+3) - ZPO Koniemłoty (-3), Przystanek – Poręba (+1) - ZPO Koniemłoty (-1), ZPO Koniemłoty (-12-3-1), Sielec (+20+1) - ZPO nr 1 (-20) – PSP nr 2 (-1), ZPO nr 1 (-16-20), PSP nr 2 (-2-1).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

6.55

+12+2

+16

+3

+1

-12-3-1

+20+1

-16-20

-2-1

Krzywołęcz

Ziemblice

Sielec

Przystanek -Poręba

ZPO Koniemłoty

Sielec

ZPO nr 1

PSP nr 2

2x17 km

55

Trasa IX liczy łącznie 34 km dziennie.

Rozkład jazdy – ZPO Koniemłoty, ZPO nr 1, PSP nr 2

Trasa X – 40 km – ok. 41 dzieci

Święcica (+2) - ZPO Koniemłoty (-2), Pacanówka (+3) - ZPO Koniemłoty (-3), Gaj Koniemłocki (+3+1) - ZPO Koniemłoty (-3) – PSP nr 2 (-1), Koniemłoty (+18) - ZPO Koniemłoty (-18), ZPO Koniemłoty (-2-3-3-18), Koniemłoty (+12+2) - ZPO nr 1 (-12) – PSP nr 2 (-2), ZPO nr 1 (-12), PSP nr 2 (-1-2).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

7.00

+2

+3

+3+1

+18

-2-3-3-18

+12+2

-12

-1-2

Święcica

Pacanówka

Gaj Koniemłocki

Koniemłoty

ZPO Koniemłoty

Koniemłoty

ZPO nr 1

PSP nr 2

2x20 km

41

Trasa X liczy łącznie 40 km dziennie.

Rozkład jazdy- ZPO Kurozwęki, ZPO nr 1, PSP nr 2

Trasa XI – 80 km – ok. 61 dzieci

Korytnica (+10) - ZPO Kurozwęki (-10), Kotuszów (+7+2) - ZPO Kurozwęki (-7) - ZPO nr 1 (-2), Jabłonica (+8) - ZPO Kurozwęki (-8), Ponik (+15) - ZPO Kurozwęki (-15), Niemścice (+2) - ZPO nr 1 (-2), ZPO Kurozwęki (-10-7-8-15), Oględów (+14+1) - ZPO nr 1 (-14) - PSP nr 2 (-1), Staszów (+1+1) – PSP nr 2 (-1) – ZPO nr 1 (-1), ZPO nr 1 (-2-2-14-1), PSP nr 2 (-1-1).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

6.50

+10

+7+2

+8

+15

+2

-10-7-8-15

+14+1

+1+1

-2-2-14-1

-1-1

Korytnica Zapora

Korytnica

Kotuszów

Jabłonica

Ponik

Niemścice

ZPO Kurozwęki

Oględów

Staszów

(ul. Oględowska)

ZPO nr 1

PSP nr 2

2x40km

61

Trasa XI liczy łącznie 80 km dziennie.

Rozkład jazdy- ZPO Kurozwęki, ZPO nr 1

Trasa XII – 44 km – ok. 52 dzieci

Oględów (+25) - ZPO Kurozwęki (-25), Niemścice (+14) - ZPO Kurozwęki (-14), Ponik (+11) - ZPO Kurozwęki (-11), ZPO Kurozwęki (-25-14-11), Kurozwęki (+1) - ZPO nr 1 (-1), Zagrody (+1) - ZPO nr 1 (-1), ZPO nr 1 (-1-1).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

7.10

+25

+14

+11

-25-14-11

+1

+1

-1-1

Oględów

Niemścice

Ponik

ZPO Kurozwęki

Kurozwęki

Zagrody

ZPO Nr 1

2x22km

52

Trasa XII liczy łącznie 44 km dziennie.

Rozkład jazdy - ZPO Nr 1, PSP nr 2

Trasa XIII– 34 km – ok. 38 dzieci

Wola Osowa (+3+2) - ZPO nr 1 (-3) – PSP nr 2 (-2), Czernica (+17) - ZPO nr 1 (-17), Wólka Żabna (+15+1) - ZPO nr 1 (-15) – PSP nr 2 (-1), ZPO nr 1 (-3-17-15), PSP nr 2 (-2-1).

Dowóz i odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

7.20

+3+2

+17

+15+1

-3-17-15

-2-1

Wola Osowa

Czernica

Wólka Żabna

ZPO nr 1

PSP nr 2

2x17 km

38

Trasa XIII liczy łącznie 34 km dziennie.

Rozkład jazdy – ZPO nr 1, PSP nr 2, Przedszkole nr 3

Trasa XV – autobus UMiG – 73 dzieci

Jasień (+8) - ZPO nr 1 (-8), Wola Osowa (+17) - ZPO nr 1 (-17), ZPO nr 1 (-8-17), Staszów (+22) - PSP nr 2 (- 22), Pocieszka (+1+25) - Przedszkole nr 3 (-1) - PSP nr 2 (-25), Przedszkole nr 3 (-1), PSP nr 2 (-25)

Dowóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

Godz. zjazdu

7:00

7.25

7.35

+8

+17

-8-17

+22

-22

+1+25

-1

-25

Jasień

Wola Osowa

ZPO nr 1

Staszów

(ul. Wrzosowa, Jałowcowa, Rzeczna, Rakowska, Poziomkowa)

PSP nr 2

Pocieszka

Przedszkole nr 3

PSP nr 2

73

Odwóz

Godz. wyjazdu

Km

Liczba dzieci

wsiad/wysiad.

Przystanki

Godz. zjazdu

14.10

14.20

14.40

+25

+1

-1-25

+22

-22

+8+17

-8

-17

PSP nr 2

Przedszkole nr 3

Pocieszka

PSP nr 2

Staszów

(ul. Wrzosowa, Jałowcowa, Rzeczna, Rakowska, Poziomkowa)

ZPO nr 1

Jasień

Wola Osowa

73

Trasa XIV liczy łącznie 95 km dziennie.

21-08-2019, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.