Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Związek Młodzieży Wiejskiej - wypoczynek letni

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia oferty wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Termin turnusu: 3 sierpnia – 16 sierpnia 2016 r. (40 dzieci) – koszt 350 zł

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ,,STER”, 22-200 Okuninka

WYPOCZYNEK POD NAMIOTAMI

2. Termin turnusu: 5 sierpnia – 18 sierpnia 2016 r. (48 dzieci) – koszt 420 zł

Miejsce wypoczynku: Kompleks Wypoczynkowy ,,Pod Modrzewiami” ul. Mrowce 38, 24-502 Zakopane

3. Termin turnusu: 17 sierpnia – 30 sierpnia 2016 r. (48 dzieci) – koszt 465 zł

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowy ,,MORS” al.Tysiąclecia 52, 72-330 Mrzeżyno


Warunki uczestnictwa:

- wiek uczestnika: 10-16 lat, (uczestnik urodzony do 2000 roku włącznie),

- uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika,

- informację, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega.


Związek Młodzieży Wiejskiej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ul. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce

45 8493 0004 0000 0062 1481 0001

Tytułem: wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2016

(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

Gwarantujemy:

- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie,

- ubezpieczenie NNW,

- transport na i z miejsca wypoczynku,

- bogaty program kulturalno-oświatowy.

Osoba odpowiedzialna za koordynację Akcja Lato 2016

Dominika Styczeń: Tel.: 737-505-492: e-mail: świętokrzyskie@zmw.pl


Adres do korespondencji:

Związek Młodzieży Wiejskiej RP ‘’Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce


Karol Kliś

Prezes Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Związku Młodzieży Wiejskiej RP ,,Wici”

DOKUMENTY:

Załącznik 3 - karta kwalifikacyjna MORS-MRZEŻNO

Załącznik 3 - karta kwalifikacyjna ZAKOPANE

Załącznik 3 - karta kwalifikacyjna OKUNIKA

27-07-2016, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.